Uszkodzenie latarni samochodem – co robić?

Uszkodzenie latarni ulicznej podczas kolizji drogowej to poważna sprawa, która wymaga odpowiedniego postępowania. Niezależnie od okoliczności zdarzenia, kluczowe jest zachowanie spokoju i podjęcie właściwych kroków. W tym artykule przedstawimy, jak należy postąpić w takiej sytuacji, jakie są konsekwencje prawne oraz kto ponosi odpowiedzialność za naprawę uszkodzonej infrastruktury drogowej.

Pierwsze kroki po uszkodzeniu latarni

W przypadku kolizji z latarnią uliczną, najważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa i podjęcie natychmiastowych działań:

 • Zatrzymaj pojazd i włącz światła awaryjne;
 • Upewnij się, że nikt nie odniósł obrażeń;
 • Zabezpiecz miejsce zdarzenia, ustawiając trójkąt ostrzegawczy;
 • Oceń skalę uszkodzeń latarni i pojazdu;
 • Nie oddalaj się z miejsca zdarzenia.

Pamiętaj, że ucieczka z miejsca kolizji jest przestępstwem i grożą za to poważne konsekwencje prawne. Nawet jeśli wydaje ci się, że uszkodzenia są niewielkie, zawsze należy zatrzymać się i ocenić sytuację.

Zgłoszenie zdarzenia odpowiednim służbom

Po zabezpieczeniu miejsca kolizji, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby:

1. Policję – zawsze wzywaj policję w przypadku uszkodzenia infrastruktury drogowej. Funkcjonariusze sporządzą notatkę służbową, która będzie potrzebna do dalszego postępowania.

2. Pogotowie energetyczne – jeśli latarnia jest uszkodzona w sposób zagrażający bezpieczeństwu (np. zwisające przewody), należy wezwać pogotowie energetyczne pod numerem 991.

3. Zarządcę drogi – to on odpowiada za infrastrukturę drogową, w tym latarnie. Sprawdź, kto jest zarządcą drogi, aby wiedzieć, do kogo zgłosić szkodę: https://tioman.pl/jak-sprawdzic-kto-jest-zarzadca-drogi/

Warto zapisać dokładną lokalizację uszkodzonej latarni oraz jej numer seryjny (jeśli jest widoczny), co ułatwi identyfikację podczas zgłaszania szkody.

Odpowiedzialność za uszkodzenie latarni

Za uszkodzenie latarni ulicznej odpowiada sprawca kolizji. W praktyce oznacza to, że koszty naprawy pokryje ubezpieczyciel z polisy OC sprawcy. Jeśli sprawca nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, będzie musiał pokryć koszty naprawy z własnej kieszeni.

„W mojej praktyce jako rzeczoznawca drogowy, często spotykam się z przypadkami uszkodzenia latarni ulicznych. Kluczowe jest, aby kierowca nie próbował ukrywać takiego zdarzenia, gdyż konsekwencje prawne mogą być znacznie poważniejsze niż sama naprawa” – mówi inż. Janusz Kowalczyk, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Procedura likwidacji szkody

Po zgłoszeniu zdarzenia, rozpoczyna się proces likwidacji szkody:

 1. Zarządca drogi zgłasza szkodę do ubezpieczyciela sprawcy
 2. Ubezpieczyciel przeprowadza oględziny i wycenę szkody
 3. Następuje naprawa lub wymiana uszkodzonej latarni
 4. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie zarządcy drogi

Ważne: Nie podejmuj samodzielnych prób naprawy latarni! Może to być niebezpieczne i spowodować dodatkowe szkody.

Warto wspomnieć, że coraz częściej stosowane są nowoczesne rozwiązania oświetleniowe, takie jak lampa solarna uliczna czy lampa uliczna autonomiczna hybrydowa. Te innowacyjne systemy są nie tylko bardziej energooszczędne, ale często również bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Konsekwencje prawne

Uszkodzenie latarni ulicznej może mieć poważne konsekwencje prawne:

 • Mandat karny za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym;
 • Punkty karne;
 • W przypadku ucieczki z miejsca zdarzenia – odpowiedzialność karna;
 • Wzrost składki ubezpieczeniowej OC.

„Kilka lat temu, podczas jazdy w trudnych warunkach atmosferycznych, straciłem panowanie nad pojazdem i uszkodziłem latarnię. Natychmiast zgłosiłem to zdarzenie policji i zarządcy drogi. Dzięki szybkiej reakcji i współpracy z ubezpieczycielem, cała sprawa została sprawnie rozwiązana” – wspomina Marek Nowak, kierowca z 20-letnim doświadczeniem.

Uszkodzenie latarni samochodem – podsumowanie

Uszkodzenie latarni ulicznej to poważna sprawa, która wymaga odpowiedzialnego podejścia. Kluczowe jest zachowanie spokoju, zabezpieczenie miejsca zdarzenia i niezwłoczne powiadomienie odpowiednich służb. Pamiętaj, że ucieczka z miejsca kolizji zawsze przyniesie więcej szkody niż pożytku. Postępując zgodnie z prawem i współpracując z odpowiednimi instytucjami, możesz zminimalizować negatywne konsekwencje takiego zdarzenia.

Treść promocyjnaZobacz także:
Photo of author

Olaf

Dodaj komentarz