ZADZWOŃ DO NAS +48 690 301 690 LUB NAPISZ maciej@parasolubezpieczeniowy.pl

Ubezpieczenia szkolne


Ubezpieczenia szkolne to specjalnie przygotowany produkt dla uczących się dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówek oświatowych. Ubezpieczenia te to znakomita oferta dla placówek oświatowych, które chcą dobrze zabezpieczyć swoich uczniów i nauczycieli poprzez zapewnienie im nie tylko wypłaty świadczeń, ale też organizacji realnej pomocy w razie problemów w szkole czy na wycieczce. To też oferta dla samych rodziców, którzy chcą zagwarantować sobie wsparcie finansowe w razie wypadku swojego dziecka. Ubezpieczenie szkolne nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Rodzic sam dokonuje wyboru, czy zakupi ubezpieczenie i w jakiej formie zawrze umowę. Można skorzystać z ubezpieczenia grupowego, proponowanego poprzez szkołę lub indywidualnego, dopasowanego do potrzeb dziecka. Można także połączyć obie te możliwości. Świadczenia z obu tych umów nie wykluczają się wzajemnie, co oznacza wypłatę odszkodowania z tytułu zaistniałego nieszczęśliwego wypadku z każdej z tych polis.

Przy wyborze oferty konkretnego Ubezpieczyciela należy ocenić nie tylko wysokość potencjalnych świadczeń na rzecz dziecka, jak również dodatkowe aspekty polisy (rozszerzenie ochrony o dodatkowy zakres) oraz dostosować ofertę do profilu klasy danego ucznia (np. klasa sportowa, dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Programu Szkolnego czy też uprawianie sportu poza szkołą). Dlatego warto zastanowić się nad rozszerzeniem ochrony o aktywność fizyczną wysokiego ryzyka, aby w razie nieszczęśliwego wypadku uzyskać odszkodowanie bądź zwrot kosztów leczenia.

Umowę ubezpieczenia zawartą w standardowym pakiecie NNW można rozszerzyć o dodatkowy zakres (zwrot kosztów leczenia, pobyt w szpitalu, poważne zachorowania czy też operacje) lub włączyć w zakres ochrony dodatkową opcję tj. usługi Assistance obejmujące np. zorganizowanie wizyty lekarskiej, transport medyczny czy poradę psychologa. Ubezpieczenie obejmuje wypadki zaistniałe w czasie nauki/pracy, w drodze do i ze szkoły/pracy, jak również w życiu prywatnym. Ochrona ubezpieczeniowa może również obejmować na wypadki powstałe podczas obozów i zielonych szkół organizowanych w kraju i zagranicą.